top of page

TEST 1

 

 

Kes piltidel olevatest isikutest tunnevad siirast rõõmu?

Which of the persons feel real happiness?

A.

B.

C.

D.

Õige vastus on nr. C - nii Sir Bono kui tema abikaasa tunnevad siirast rõõmu.

The correct answer is no. C both Sir Bono and his wife feel real happiness

TEST 2

 

 

Pildil on piiritusevedajate meeskond aastast 1932.

Kas oskad nende kehakeele ja välimuse järgi ära arvata kes neist on omanik, kapten, madrus, tüürimees, sahkerdajad?

This picture is taken in 1932. The boat belonged to the "bootleggers`".

Can you find out who is the owner of the ship, who is the captain, who is the sailor, who is the steersman, who are the smugglers?

Õige vastus - vasakult paremale reas on omanik, kapten, madrus, smuugeldajad (kolm meest lipsudega ja naine), tüürimees(istub)

The correct answer is (from left to right in row) the owner of the ship,  the captain,  the sailor, the smugglers(three men with ties and the woman), the steersman(he is sitting)

TEST 3

 

 

Mida tunneb pildil olev proua?

 1. põlgust

 2. viha

 3. hirmu 

 4. vastikustunnet

 5. kurbust

What kind of emotion feels the lady in the picture?

 1. contempt

 2. anger

 3. fear

 4. disgust

 5. sadness

Õige vastus - vastikustunne

The correct answer is  she feels disgust

1. Missugune alljärgnevatest näitajatest,

tõestab kõige vähem, et isik valetab?

 1. zestide olemasolu või puudumine kõneledes

 2. hääle kvaliteet

 3. näo mikroilmed

 4. ebasiirad naeratused

 

2. Kui te esitate otsese küsimuse:

"Mis kell te saabusite tööle selle esmaspäeva hommikul?",

siis valetav isik käitub järgnevalt:

 1. kordab küsimust täies mahus, enne küsimusele lõpliku vastuse andmist

 2. kordab mõnda sõna, enne küsimusele lõpliku vastuse andmist

 

3. Valetav isik väldib otsest pilkkontakti, kui esitate küsimusi?

 1. õige

 2. vale

 

4. Kui isik vastab otsesele küsimusele alustades sõnadega "kui aus olla",

siis:

 1. see viitab, et pigem isik räägib tõtt

 2. see viitab, et isik pigem valetab või salgab midagi

 

5. Ebasiiraid naeratusi ilmestab:

 1. silmaümbruse lihaste vähene kaasatus

 2. lõuaosa lihaste vähene kaasatus

 3. suuosa lihaste vähene kaasatus

 

6. Kui isik valetab, siis on kergem tuvastada seda:

 1. tema kehakeele järgi

 2. jutu järgi

 

7. Missugused seitsmest baasemotsioonist (viha, kurbus, põlgus, rõõm,

vastikustunne, hirm, üllatus) väljenduvad näoilmetes inimestel kõikjal

maailmas samasuguselt?

 1. viha ja põlgus

 2. kurbus, rõõm ja hirm

 3. mitte ükski emotsioonidest

 4. kõik küsimuses nimetatud emotsioonid

 

8. Kas väide "Valetava isiku tavapärane silmapilgutuste arv suureneb

kontrollimatult valet rääkides" on:

 1. õige

 2. vale

 

9. Missugune seitsmest baasemotsioonist on näoväljendites asümeetriline?

 1. hirm

 2. kurbus

 3. vastikustunne

 4. rõõmutunne

 5. põlgus

 6. üllatus

 7. viha

 

10. Detailne proloog kaasneb enamasti, kui tegemist on:

 1. tõe rääkimisega

 2. valetamisega

 

11. Emotsioonide väljendamine kaasneb:

 1. peamiselt valetades

 2. peamiselt tõde rääkides

 

12. Epiloog jutule kaasneb enamasti, kui:

 1. tegemist on tõe rääkimisega

 2. tegemist on valetamisega

 

1. Which of the following is the least reliable indicator of deception?

 1. Presence or absence of illustrators when talking

 2. Vocal quality

 3. Facial micro-expressions

 4. Fake smiles

2. When you ask the direct question “At what time did you arrive in the office this Monday morning?” a deceptive person is more likely to:

 1. Repeat the question in full before answering

 2. Repeat just a few words of the question before answering

3. A deceptive person will avoid direct eye contact with you when asked a question:

 1. True

 2. False

4. When someone says “To be honest…” in response to a direct question:

 1. It indicates he is likely telling the truth

 2. It suggests he is lied or omitting something

5. Fake smiles can be identified because of the lack of action in which muscles?

 1. Muscles orbiting the eye

 2. Muscles at the corners of the mouth

 3. Muscles around the jaw

6. When a person is lying, the mistakes that can reveal his deception are more likely to be found in:

 1. The words of his story

 2. His nonverbal behavior

7. Which of these seven primary emotions (Fear, Sadness, Disgust, Happiness, Contempt, Surprise, Anger) are expressed with the same facial expressions worldwide? 

 1. Anger and contempt

 2. Sadness, happiness and fear

 3. None of the above

 4. All of the above

8. Is it true or false to say that people telling a lie will often involuntarily blink more?

 1. True

 2. False

9. Which one of the 7 primary emotions appears as an asymmetrical facial expression in its truthful form?

1. fear

2. sadness

3. disgust

4. happiness

5. contempt

6. surprise

7. anger

10. A detailed prologue is:

 • likely to be found in true story

 • likely to be found in deceptive story

11. Expression of emotion is expressed:

 1. likely to be found in true story

 2. likely to be found in deceptive story

12. Addition of an epilogue is:

 1. likely to be found in true story

 2. likely to be found in deceptive story

TEST 4

Kui hästi sa tuvastad valetamist?

Test your lie detection abilities

 

 

Õiged vastused             The correct answers 

1.4,  2.1,  3.2,  4.2,  5.1,  6.1,  7.4,  8.1,  9.5,  10.2,  11.2,  12.1

bottom of page