top of page


TOIMETULEK RASKETE KLIENTIDEGA

Käesolev ajajärk on komplitseeritud enamike teenindussektoris töötavate isikute jaoks, kes igapäevaselt tööülesannete täitmisel peavad hakkama saama ka mitte pelgalt raskete vaid ka sihilikult konfliktsituatsioone tekitavate klientidega. Kuidas suhelda ning toime tulla keeruliste kliendiga, kuidas tuvastada kas kriitika on põhjendatud või pahatahtlik tülinorimine, kuidas konfliktsituatsioonides rahulikuks jääda säilitades eneseväärikus ja külalislahkus.

 

Käsitletavad teemad:

  • Konfliktsituatsioon versus erinevad arvamused. Õiglane kriitika või tahtlik tülinorimine?

  • Kuidas tuvastada antisotsiaalset isiksusehäiret ning toime tulla pahatahtlike klientidega? Käitumismustrid, mis iseloomustavad antisotsiaalse isikuhäirega indiviide. 

  • Manipulatsiooni alustalad.

  • Kuidas efektiivselt hallata enda negatiivseid emotsioone? Võtted, mis aitavad jääda rahulikuks keerulistes situatsioonides ning vältida läbipõlemist töökohas.

  • Mida teha kui oled sattunud manipulatsiooni ohvriks?

 

Kestvus: 2x60 minutit

Lektor: Ülli Kukumägi

Sisekoolitusena tellimiseks võtke ühendust ylli@suhtekunst.ee

.jpg
bottom of page