TEISTMOODI KOOSOLEKUD

Ideaalis võiksid koosolekud olla kokku saamised, kus info vahetus toimub efektiivselt ning eesmärgid kiirelt ja üheselt mõistetavalt püstitatakse. Siiski nendime sageli, kuidas aeg koosolekutel venib, kolleegid edastavad infot ebaselgelt, rääkimata ebamääraselt püstitatud eesmärkidest juhtide poolt. Kõik see mõjutab otseselt organisatsiooni tulemuslikkust.

Kuidas muuta koosolekud ajaliselt lühemaks ja efektiivsemaks, arvestades inimkäitumist mõjutavaid psühholoogilisi faktoreid, räägime interaktiivsel koolitusel "TEISTMOODI koosolekud".

Koolitusel käsitletavad teemad: 

•      Kommunikatsiooni "kitsaskohad". Miks me mõistame infot erinevalt? Inimkäitumise eripärad. 

Otsuste langetamine - teadvus versus alateadvus. Mõjumine ja mõjutamine koosolekutel.

  • Kuidas edastada infot kiirelt ja üheselt mõistetavalt? Data esitluse eripärad. Võtted, mis aitavad tulemuslikult infot edastada. Pulse Room Meetings - meetodi nõrkused ja tugevused. Võtted, mida kasutada esilekerkinud probleemide lahenduste leidmiseks.

  • Eesmärgid ja positiivsuse psühholoogia. Kuidas suhtumine tulemusi mõjutab? Eituse eitus. Miks otsesed käsklused ei toimi? Reframing - võtted teraapiast, mis aitavad muuta suhtumisi. Kuidas läbi viia muudatusi?

  • Joy of work - rõõm tööst. Mida näitavad uuringud ja kuidas neid kasutada töötulemuste tõstmiseks. "Tõsta palka" versus "Anda malka" - miks kumbki lahendus pikaajaliset ei toimi? Mis seob töötajaid pikajaliselt? Psühholoogilised faktorid, mis määravad lojaalsuse ja identiteedi.

  • "Lihtsalt töötaja" versus "unikaalne indiviid". Kuidas erinevaid ajupotensiaale erinevalt motiveerida? Mida soovitavad ajuteadlased.

 

Koolitus kestvusega 5 akadeemilist tundi, toimub 2. oktoobril 2018, Tallinnas.

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena info@bodylanguageacademy.ee

Lektor Ülli Kukumägi on pikaajalise kogemusega koolitaja, doktorant ja nõustaja. Ülli doktoritöö käsitleb efektiivselte tiimide moodustamist. Vaata lektori kohta täpsemalt SIIT

Koolituse maksumus  179 EUR. NB! Soodushind kuni 15. semptembrini 149 EUR!

 

Registreerumine info@bodylanguageacademy.ee

Kohtumiseni koolitusel!