POSITIIVSUSE PSÜHHOLOOGIA 

Iga ettevõtte käekäik sõltub tema liikmete tegevusest. Veelgi enam, mida positiivsem on firma sisekliima ning mida veatumalt sujub kommunikatsioon töötajate vahel, seda tulemuslikum on organisatsioon. Just seetõttu on workshop "Positiivsuse psühholoogia - suhtumine, suhtlemine, tulemused" aidanud paljusid ettevõtteid parandada firma sisekliimat ning muuta info vahetust liikmete vahel efektiivsemaks. Workshopi käigus räägime emotsioonide "juhtimisest" nii kollektiivsel kui üksikisiku tasandil, inimkäitumist mõjutavatest "nähtamatustest" faktoritest ja positiivsuse psühholoogiast. Workshop on ülesehituselt interaktiivse loomuga ja praktilise suunitlusega.

 

Käsitletavad teemad:

 

  • Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised. Missugused välisimpulsid missuguseid emotsioone põhjustavad ning kuidas käitume erinevaid emotsioone kogedes. Emotsioonid, suhtumised, tulemused. Teadvus versus alateadvus. Kuidas muuta suhtumisi alateadvuse tasandil? Kommunikatsiooni "kitsaskohad". Miks me tõlgendame infot erinevalt? Kuidas muuta info vahetus efektiivsemaks ning kuidas luua loov keskond uute ideede/lahenduste genereerimiseks, arvestades inimkäitumist mõjutavaid psühholoogilisi faktoreid?

 

  • Positiivsuse psühholoogia. Suhtlemine+suhtumine=tulemused Eituse eitus. Miks otsesed käsklused ei toimi? Reframing - võtted teraapiast, mis aitavad muuta suhtumisi. Konfliktsituatsioonide positiivsed küljed ja kuidas neid kasutada edasiminekuks. 11 peamist mõjufaktorit, mis eristavad õnneliku ja õnnetu indiviidi mõttemustreid.   

 

Kestvus 5 akadeemilist tundi.

 

Koolituse toimumise aeg 26. september, 9.30-14.00, Tallinnas, Punase Puu Koolituskeskuses.

 

Osalustasu  149 EUR, mis sisaldab kohvipause.

 

Registreerumine info@bodylanguageacademy.ee kaudu.

 

NB! Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena!

  

Lektor Ülli Kukumägi 

c85c7940-958d-11e3-99af-12313d14c88b-lar

Milleks oodata?

MUUTES MÕTTEVIISI

MUUDAD ELUKVALITEETI