top of page

Mida teha MADALA ENESEHINNANGUGA...
Enesehinnang mõjutab kõiki valdkondi meie elus. Alates sellest, kui palju tasu enda töö eest küsida julgeme, lõpetades sellega, kas seame pidevalt teiste huvisid esikohale versus iseenda omadega. Kuna identifitseerime iseennast läbi meile oluliste inimeste arvamuse meist, on enesehinnang tugevalt mõjutatud meie elus olulist rolli omanud inimeste arvamustest meie kohta.

Madal enesehinnang baseerub sagedasti süü- või/ja häbitundel, kuid ka kujutletaval üksindusehirmul, s.t. kui me ei käitu vastavalt teiste soovidele, jääme üksi. Hirm üksinduse ees on tugevalt seotud gruppi kuulumise vajadusega tagamaks ellujäämise. Kuigi tänapäeval suudame suurepäraselt üksinda toime tulla, üritab aju, nii nagu tegi inimkonna algusfaasis, leida võimalusi, et kuuluksime gruppi. Just seetõttu asetame sageli teiste soove, õigusi, eelistusi prioriteediks ning jätame enda soovid tagaplaanile. See omakorda viib varem või hiljem vastuoluni iseendaga, tekitades meis viha, kurbust, tunneme end nö ohvrina, jms.

Kuidas võiks madalat enesehinnangut teadlikult muuta? Võta enda jaoks aega ja mõtle rahulikult läbi: Mille poolest sarnaned sa teistega? Mis on sinus ainulaadset? Kes on olnud ja/või on isikud, kelle arvamused/hinnangud mõjutavad sinu enesehinnangut? Kas nende arvamused sinust on olnud tõesed?

Õpeta end teadvustama kuivõrd eriline sa tegelikult oled! Mida paremini sa ennast tunned, seda vähem mõjutatav oled teiste poolt!

Toetudes tugevustele, saavutame soovitut. Mis on sinu tugevaimad omadused võrreldes teistega? Kuidas kasutad/võiksid kasutada neid omadusi olemaks õnnelikum?

Siiras tunnustamine, nii teiste isikute kui ka iseenda, aitab meil paremini mõista enda tugevusi ning tõstab enesehinnangut. Enesehinnang mõjutab tugevalt ka eneseusku. Viimane omakorda omab otsest mõju meie julgusele tegutseda, uusi lahendusi katsetada jne. Tea, et tunnustuse "defitsiit" on nö laialt levinud. Siiralt tunnustades võid teisi märkamatult tegutsema julgustada. Ennast tunnustades, hoiame motivatsiooni üleval ning kasvatame usku, et oleme võimelised saavutama eesmärke. Harjuta, end õhtuti nö kokkuvõtlikult meenutama kõike, milles päeva jooksul õnnestusid, unustamata tunnustamata saavutatu eest!


P.S. Meil kõigil on võimed. See, kuidas me neid rakendame, sõltub meie endi otsusest. Seega otsusta, mida soovid saavutada, ära kõhkle endas ja tegutse! Vaid sina tead, milleks tegelikult võimeline oled!
留言


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page