top of page

Peegeldame, kui oleme ühel meelel...

Inimestevaheline kommunikatsioon sarnaneb tantsule. Üks astub sammu ja teine vastab talle. Seejärel astub teine ja esimene järgneb.


Inimesed, kes tunnevad saranaseid emotsioone, on nö. „samal lainepikkusel üksteisega“, hakkavad alateadlikult peegeldama teineteise mitteverbaalseid signaale, st. kehakeelt, hääletooni, rütmi jne.


Igal ühehel meist on enda sisemine tempo ja sellest tulenevalt iseloomulik kõne, liigutuste, mõtlemise jne. tempo.

Raske on suhelda nendega, kellega meil puudub sama tempo-kes on liiga kiired või aeglased meiega võrreldes. See segab meid ja tekitab pikemas perspektiivis disharmooniat.

Seetõttu sobivad paremini meile paarilised, kellel on meiega sarnane sisemine tempo.


(Tasuks meelde jätta, et nii nagu me tunneme ennast ebamugavalt, kui meie tahte vastaselt meie isiklikku ruumis sisenetakse, häirib meid ka näiteks see, kui suhtluspartner räägib meist kiiremini või aeglasemalt.)


Kui olete proovinud käia kõrvuti erinevate inimestega, olete kindlasti tõdenud, et paljudega neist, on teil ebamugav kõrvuti kõndida – teie liigutuste rütm ja tempo ei sobi lihtsalt kokku.

Kui vaatleme hästi sobivaid, ühel meelel olevaid inimesi, näeme, kuidas nad sammuvad ühes rütmis, nende kehad liiguvad sama laadselt, sõltumata isegi nende kehade pikkuste vahest.

Jälgides tänaval võhivõõraid kõrvuti liikumas, näete, kuidas iga üks neist liigub oma tempos ja pigem püütakse vältida sama rütmi, milles liigub võõras tema kõrval.

Tiimide, rühmade, meeskondade jt. rühmituste puhul, kui inimesi ühendab ühine eesmärk, vastane, koos tegevus või muu analoogne ühendav tegevus, näeme taas sünkroonset liikumist.

Pildil on piloodid, kes üksmeelselt Wall Streedile protestima suunduvad. Vaadates pilootidega paralleelselt kõndivat naist valges pluusis või tagapool tänaval kõndijaid, märkate silmnähtavaid erinevusi.

Peegeldamine on „otsetee“ näitamaks, et oleme samal arvamusel/meelel või et teine inimene meeldib meile.

Vastaspoole kehakeele peegeldamine, tekitab temas tunde, et me teda aktsepteerime/mõistame ning see loob omavahelise sideme.

Loodus on meid loonud tajuma üksteist ja mida paremini me üksteist nii teadvuse kui alateadvuse tasandil mõistame, seda enam peegeldame üksteise liigutusi, hääletooni, tempot.

autor Ü.Kukumägi.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page