Avaliku kõne kunst

Kui sageli oleme tõdenud, et vaatamata esineja suurepärastele teadmistestele, ei jõua tema edastatav sõnum igavlevate kuulajateni. Või  seistes kolleegide ees, veenmaks neid tegutsema, ei suuda me neid mõjutada. Kuidas professionaalselt kõneleda ning ettekanne publikule arusaadavaks teha, määrab meie soovitava lõpptulemuse. Seega-osates kasutada positiivselt mõjuvaid verbaalseid ja mitteverbaalseid väljendusvahendeid, kõneleda lihtsalt ja arusaadavalt, oskulikult kasutada tehnilisi abivahendeid, võime tunda end alati kindlalt iga auditooriumi ees ning olla suurepärane esineja! ​

 

Millest räägime koolitusel?

 

 • Mitteverbaalne ja verbaalne kommunikatsioon. Kommunikatsiooni kitsaskohad. Miks mõistame erinevalt meile edastatavat? Alateadvuse roll inimkäitumises. Kuidas langetame otsuseid?

 • Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks? Hea esinemisoskuse alused. Tehnilised võtted, mis aitavad parandada esinemisoskust. Hääletämbrid, kõne rütm, artikulatsioon.Lihtsad  harjutused kõneoskuste arendamiseks.​​​

 • Mitteverbaalne kommunikatsioon kuulajaskonnaga. Esmamulje loomine. Millisena näevad teised mind? Kuidas jätta endast positiivne üldmulje?

 • Esineja mitteverbaalne suhtlemine auditooriumiga.

 • Hea ettekande koostamise ABC. Missugune on hea ettekande ülesehitus? Teemade jaotus ja nende käsitlemine. Kuidas efektiivelt kasuda pildimaterjali ettekandes? Müügipresentatsiooni koostamine.

 • Mõjutamise kunst. Kas publiku emotsionaalne mõjutamine on vajalik ja miks? Kuidas kõneleda õigesti, et publik meid mõistaks? ​ Kuidas tajume erinevaid verbaalseid ja mitteverbaalseid sõnumeid? Rütmi ja hääletooniga mõjutamine.

 • Verbaalne mõjutamine - kuidas ja millest rääkida? Sõnavalik - kuidas formuleerida mõtteid? Kas “otse või ümber”? Metafooride kasutamine. Lugude jutustamise kunst. "Eituse" eitamine.

 • Esinemispinged. Esinemishirmu põhjused. Kuidas maandada esinemishirmu? Kuidas saavutada​ enesekindlust? Enesemotivatsioon ja enesehinnang.Individuaalne coaching esinemishirmu ennetamiseks.

 • Auditooriumi ohjamine. Kuidas käituda konfliktse kuulajaga? Manipulatsioon-kas alati negatiivne? Enesekehtestamise võtted.

 • Esitlustehnika ja selle kasutamine. Mikrofoni kasutamine.Puldist või mitte? Erinevad auditooriumid ja esinemine.

 • Mida tuleks arvestada PowerPointi koostamisel?

 • Vead, mida tehakse avalikul esinemisel. 

 

Praktikum-Videotreening

 

 • Osaleja valmistab ette 3 minutilise kõne vabalt valitud teemal ja kannab selle ette. esinemine salvestatakse. Osaleja esinemise ja ettekande analüüs. Individuaalne coaching.

 

Kes on koolitaja? Ülli Kukumägi, väga pikaajalise kogemusega esineja

 

Küsige pakkumist SISEKOOLITUSEKS info@bodylanguageacademy.ee

 

NB! Kui soovite lihvida enda esinemisoskust eraviisiliselt, võtke julgelt ühendust!