Bodylanguage Seminar

in Lake Tahoe, Nevada, USA from 12th until 16th of May 2014

Body language knowledge is responsible for the majority of all face-to-face communication.

It is a key of understanding the true intentions and motivations of others, thus saving us from everything from financial fraud to emotional disaster.

If you are aware of the subconscious and how this influences one’s body language, as well as know and implement the basics of how to create a positive rapport, you will be much more successful in every area - in the corporate world and in your personal life.

When you work with people, regardless of whether you're a doctor or a teacher, a judge, or a sales representative, you need nonverbal communication interpretative skills to understand the underlying causes of behaviors.

As it is equally necessary to understand the subconscious role in our decision-making, it is also important to know how to correctly interpret nonverbal communication and attitudes.

 

This Body Language Seminar is organized with the goal to share with you these essential nonverbal and psychological life skills, thus helping you to gain a better understanding of human behavior and change your life for the better.

 

In addition to the conference presentation, it will also be an option to participate in the discussion groups or receive individual consultations.

 

This World Class Body Language Seminar will be held from the 12th until 16th of May 2014, in Lake Tahoe, Nevada, USA.

 

See below for more detailed workshop schedule and conference registration.

 

Looking forward to seeing you at the seminar!

 

Use a favorable opportunity - travel, acquire valuable knowledge from excellent teachers and change quality of your life dramatically!

 

Seminar Agenda

First Day
Dr. Jack Brown - 2 x 60 min. Bodylanguage Basic
• Non-verbal communication. What about is " talking " body language, voice timbre  of speech or rhythm of speaking? How to " read " the hidden attitudes? If you 're interested ... If we don`t like ... non-verbal signals of contempt, fear, anger, anxiety, surprise, disgust, happiness. Sincere or insincere? How to read the gestures and attitudes of the bodylanguage?
 

Ülli Kukumägi  2x 60 min. Human Behaviour Basic
• Verbal and non-verbal communication. “Bottlenecks” of the communication Why do we understand variously information transmitted to us? .
• The role of the subconscious in human behavior. How different verbal and nonverbal messages are impact at us?
• Formation of self-esteem. People close us – how do they direct and indirect impact on our lives. Self-pity - our most powerful enemy.
• Recognition and the need for recognition.
• Psychology of the positivity. Positive thinking - positive attitude. Attitude - how it affects the quality of our everyday life?
• Practical techniques how to quickly & easily increase the quality of our life.

Second Day

Dr. Jack Brown 2 x 60 min. Nonverbal Signals of Lying

 • Nonverbal signals of lying. How to spot liar?

 • Deception. Exposing the lies.

 

Ülli Kukumägi 2 x 60 min. Psychology of Lying

 • Why we lie?

 • Verbal signals of lying.

 • Liars word choice and sentence construction.

 

Third Day

Dr. Jack Brown 2 x 60 min. Non-verbal Signals which indicate that Person is a Sociopath (narcissist / crane / psychopath)

Ülli Kukumägi 2 x 60 min. Sociopath - "Scourge no.1 for Every Society"

 • Empathy. What role plays the empathy in our behaviour and in our everyday life? Patterns of sociopath behavior and choice of words. What show studies of the brain? Dictators throughout history - what is they all have common?

 • Signs that indicate that a child may be a sociopath?

 • How to behave when you in the sociopath “net”?

 

Fourth Day

Dr, Jack Brown 2 x 60 min The Art of Influencing

 • Non-verbal influencing. The first impression of a stranger people. How to spot with whom we deal? Signs which "speak" to us about person. Learning appearance and postures, behavior by noticing what kind of personalities we're dealing with.

 • Creating rapport quickly and easily. Nonverbal skills of the influence. The power of touch, positioning in the room, the “smile effect” and others techniques, which help us the creation of rapport and influence to others easy and quick.

 

Ülli Kukumägi 2 x60 The Art of Affecting

 • Why do we buy things we do not need ? How we perceive a variety of verbal and non-verbal messages ? The rhythm and tone of voice in influence.

 • Conscious and unconscious behavior.

 • Verbal influence. Choice of words - how to formulate speech? How is better - " direct or redirect" ? The using of metaphors. The art of storytelling . Negation of the negation .• The nature of hypnosis. Why and how to use self-hypnosis ?

 

Fifth Day

 

Dr. Jack Brown 2 x 60 min. Flirt & Romance

 • Nonverbal signals of flirtation and attraction.

 • How to know is he/she is interested of you?

 • Non-verbal signals of sincerity love.

 • Non-verbal signals that indicate divorce.

 

Ülli Kukumägi 2x60 min. Psychology of Love
• Which partners do you prefer? Does love at first sight is possible? What scientific studies show ?
• What makes us feel "divine happiness " ?
• Is it possible to predict the duration and the relative success of the relationship? Different types of the persons.
• Psychological reasons of jealousy .

 

Read more about Lecturers  >>>

 

 

 

 


 

 

Bodylanguage Seminar

Lake Tahoe, Nevada , USA-s 12.-16.maini 2014.a.

Kehakeele tundmine on „võtmeks“, mõistmaks inimeste tegelikke suhtumisi, säästmaks end rahalistest kaotustest ning emotsionaalsetest katastroofidest. Osates mõjutada inimeste alateadvust ning tundes positiivse rapporti loomise põhitõdesid, oleme õnnelikumd ning edukamad igas valdkonnas-nii äris, töös kui isiklikus elus. Töötades inimestega, sõltumata elukutsest, vajate oskust tuvastada kiiresti inimeste varjatud mõtteid ning teadmisi alateadvuse rollist otsuste langetamisel.

BodyLanguage Seminari ideeks on jagada teile neid eluks vältimatud teadmisi, aidata teil paremini mõista inimeste käitumist ning enda elu paremaks muuta.

Lisaks loengutele on teil võimalus osaleda aruteludes ning saada individuaalset konsultatsiooni.

Body Language Seminar toimub ajavahemikus 12.-16.mai 2014, imelises Lake Tahoe`s, Nevadas,USA-s. vt. asukoha kohta siit >>>

Õppetöö toimub nii eesti kui inglise keeles (inglise keeles toimuv on vajadusel teile tõlgitav eesti keelde)

 

 

Kasuta soodsat võimalust - omanda väärtuslikke teadmisi suurepärastelt õpetajatelt ja muuda enda elu kvaliteeti kardinaalselt ning puhka pisut mõnusas seltskonnas!

                                   

Seminari kava

 

Esimene päev

Dr. Jack Brown 2 x 60 min. Bodylanguage Basic

 • Mitteverbaalne kommunikatsioon. Millest „kõnelevad“ vastaspoole kehakeel, hääletämber, kõne rütm? Kuidas „lugeda“ varjatud suhtumist? Kui oleme huvitatud...Kui meile ei meeldi...Mitteverbaalsed signaalid peidetud põlgusest, hirmust, vihast, ärevusest, üllatusest, vastikustundest. Siiras või ebasiiras käitumine? Kuidas lugeda zestide „keelt“?

 

Ülli Kukumägi 2x60 min. Inimkäitumine. Suhtlemine. Suhtumine

 • Mitteverbaalne ja verbaalne kommunikatsioon. Kommunikatsiooni kitsaskohad. Miks mõistame erinevalt meile edastatavat?.

 • Alateadvuse roll inimkäitumises. Kuidas mõjuvad erinevad verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid?

 • Enesehinnangu kujunemine. Lähedaste otsene ja kaudne mõju meie elule. Enesehaletsus-meie võimsaim vaenlane.

 • Tunnustamine ja tunnustusevajadus.

 • Positiivsuse psühholoogia. Positiivne mõtlemine-positiivne suhtumine. Suhtumine- kuidas see mõjutab meie igapäevaelu kvaliteeti?

 • Praktilised võtted, mis kiirelt & lihtsalt muudavad meie elu kvaliteeti.

 

Teine päev


Dr. Jack Brown 2x60 min.

 • Valetamine. Mitteverbaalsed signaalid valetamisest

Ülli Kukumägi 2x60 min.

 • Valetamise psühholoogia ja olemus. Verbaalsed signaalid valetamisest. Valetaja sõnavalik ja lauseehitus.

 

Kolmas päev

Dr. Jack Brown 2x 60 min. Sotsiopaadid-ühiskonna „Nuhtlus nr.1“

 • Mitteverbaalsed signaalid, mis viitavad, et tegemist on sotsiopaadiga (nartsissist/ psühhopaat/manipulaator). Sotsiopaadi kehakeel.

 

Ülli Kukumägi 2x60 min. Empaatiavõime. Missugust rolli omab empaatiavõime meie elus?

 • Sotsiopaadi käitumismustrid. Sotsiopaadi sõnavalik. Neurokriminoloogia uuringud sotsiopaadi ajust. Diktaatorid läbi ajaloo-mis on neis kõigis ühist? Märgid, mis viitavad, et laps võib olla sotsiopaat.

 • Kuidas käituda, kui satume sotsiopaadi „võrku“?

 

Neljas päev

Mõjutamise kunst

 

Dr. Jack Brown 2x60 min. Mitteverbaalne mõjutamine

 • Mitteverbaalne kommunikatsioon. Esimene mulje võõrast inimesest-millest “kõneleb” meile võhivõõra inimese kehakeel, sõnad, käitumine. Õpime välimuse ja kehahoiakute, käitumise järgi märkama, missuguse persooniga meil tegu on.

 • Rapporti loomine kiirelt ja lihtsalt. Mitteverbaalne mõjutamine sh. puudutuse jõud, ruumis positsioneerimine, naeratuse toime jt. võtted, mis on seotud rapporti loomisega.

 

Ülli Kukumägi 2x60 min. Mõjutamise kunst. Miks me ostame asju, mida me ei vaja? Kuidas tajume erinevaid verbaalseid ja mitteverbaalseid sõnumeid? Rütmi ja hääletooniga mõjutamine.

 • Teadlik või alateadlik käitumine.

 • Verbaalne mõjutamine - kuidas ja millest rääkida? Sõnavalik - kuidas formuleerida mõtteid? Kas “otse või ümber”? Metafooride kasutamine. Lugude jutustamise kunst. Eituse eitamine.

 

Viies päev

Flirt & Romantika

Dr. jack Brown 2x60 min. Mitteverbaalsed signaalid flirdist.  Kuidas teada, kas vastaspool on sinust huvitatud?

 • Mitteverbaalsed signaalid siirusest.

 • Mitteverbaalsed signaalid, mis viitavad suhte purunemisele.

 

Ülli Kukumägi 2x60 min. Armastuse psühholoogia. Aju ja armastus.

 • Missuguseid partnereid eelistame? Kas armastus esimesest pilgust on võimalik? Mida näitavad teaduslikud uuringud?

 • Romantika & Alateadvus

 • Mis tekitab meis „jumalikku õnnetunnet“?

 • Erinevad inimtüübid partneri valikul. Kas on võimalik prognoosida suhte kestvust ja õnnestumist?

 • Armukadeduse psühholoogilised põhjused.

 

Loe rohkem lektorite kohta siit  >>>