top of page

Koolitus

POSITIIVSUSE PSÜHHOLOOGIA -  SUHTUMINE + SUHTLEMINE = TULEMUSED. 

Positiivne suhtumine võimaldab hallata ka kõige keerulisemaid situatsioone. Sellest, kuidas muuta negatiivseid vaatenurki, mõjutamisest ja positiivsuse psühholoogiast, räägime interaktiivsel koolitusel "Positiivsuse psühholoogia - kuidas hallata negatiivseid emotsioone ja muuta teadlikult suhtumisi, et olla õnnelikum?".

 

Käsitletavad teemad: 

  • Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised. Atlas of Emotions - missugused välisimpulsid missuguseid emotsioone põhjustavad ning kuidas käitume erinevaid emotsioone kogedes? Kuidas efektiivselt hallata negatiivseid emotsioone? Kuidas muuta minevikukogemusi kasutades refreimingut? Võtted psühho- ja hüpnoteraapiast, mis aitavad muuta suhtumisi.

  • Mõjumine ja mõjutamine. Teadvus versus alateadvus. Mida igaüks meist saab teha muutmaks enda elu õnnelikumaks?

  • Positiivsuse psühholoogia. Kuidas suhtumine tulemusi mõjutab? Eituse eitus. Miks otsesed käsklused ei toimi? Kuidas negatiivsed vastasseisud pöörata progressiivseks arenguks? Konfliktsituatsioonide positiivsed küljed ja kuidas neid kasutada edasiminekuks?

  • Mille poolest erinevad õnneliku ja eduka ning õnnetu inimese mõtlemis- ja käitumismustritest? Mida näitavad teadusuuringud ja kuidas neid teadmisi kasutada nii tööl kui isiklikus elus?

 

Koolituse kestvus 4 akadeemilist tundi

Lektor Ülli Kukumägi on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, doktorant, kes on õppinud nii psühholoogiat, NLP, sõltuvushäirete ravimetoodikaid, lahenduskeskset lühiteraapiat, hüpnoteraapiat ja kehakeele dekodeerimist erinevate rahvusvaheliste ekspertide juures, s.h. Paul Ekman International Groupis. Omab pikaajalist avaliku esinemise praktikat konverentsidel, seminaridel, televisioonis. Ülli klientide hulka kuuluvad nii Eesti era- kui riigiettevõtted, s.h. haiglad, koolid, pangad, omavalitsused. 

Koolituse tellimiseks võtke ühendust info@bodylanguageacademy.ee

 

bottom of page