top of page

Personaalselt juhtidele workshop + personaalne konsultatsioon

Fix It

Osad juhtidest omavad nö loomupärast annet mõjuda ja kaasata. Teistel on vaja end enam pingutada. Samas kohtame sageli, et enamus liidritest ei oma ettekujutust, millisena nad kaastöötajatele, äripartneritele, klientide jaoks tegelikult mõjuvad. Uuringus, kus osales üle 500 juhi, selgus enamuste jaoks tõsiasi, et nende enda ettekujutus sellest, millisena nad mõjuvad, erines märgatavalt teiste poolt tajutavast. Samas, enda mitteverbaalset suhtlust teadlikult "kohendades", muudame juhtimisprotsessi tunduvalt lihtsamaks.

 

Unikaalne kolmeosaline "Fix It" workshop + personaalne konsultatsioon on kokku pandud erinevatest teadmistest ja oskustest, mis aitavad juhil nii enda mitteverbaalset mõjuvust suurendada kui ka enesekindlust tõsta.

 

Mida pakub "Fix It" osalejale? Oskused dekodeerida mitteverbaalseid signaale, tuvastada märke valetamisest, motiveerida ja mõjutada teadlikult, presenteerida ideid mõjuvalt ja esineda enesekindlalt erinevate auditooriumite ees ning teadlikult kontrollida, kuidas teised meid tajuvad.

 

Mida eeldame osalejalt? Soovi olemasolevaid juhtimisoskuseid märgatavalt areneda.

 

Mõned teemadest, mida käsitleme kahepäevasel workshopil:

  • Mõjumine, mõjutamine ja kaasamine liidripositsioonilt. Teadlik versus alateadlik suhtumine ja käitumine. Eituse fenomen. Reframing ja suhtumiste mõjutamine.

  • Mitteverbaalne kommunikatsioon kui peamine kommunikatsiooni vahend suhtluses. Kehakeele ABC. Mikro- ja makroilmed (koos videotreeninguga). Kuidas dekodeerida mitteverbaalseid reaktsioone? Millest „kõnelevad“ vastaspoole kehakeel, hääletämber, kõne rütm? Kuidas „lugeda“ varjatud suhtumist? Kehakeel läbirääkimiste laua taga ning töövestlustel. Mida jälgida esmakohtumisel? Kuidas "lugeda" teisi - millest kõnelevad erinevad sõnakasutused, detailid välimuses, kehahoiakud jt. märgid? Valetamise tuvastamine mitteverbaalsete signaalide baasil.

  • Avaliku kõne kunst. Data presentatsiooni eripärad. Võtted, mis tagavad auditooriumi kaasamise.

  • Personaalne konsultatsioon: 1. tuvastatakse, millisena mõjub osaleja; 2. töötatakse koos välja mudel, kuidas mitteverbaalselt mõjuda efektiivsemalt.

 

Millal "Fix It" toimub?

Workshopid ( 2x 5 akadeemilist tundi) toimuvad 7. juunil ja 14. juunil 2018, Tallinnas (9.30-14.00).

 

Personaalne konsultatsioon - 5 akadeemilist tundi, aeg lepitakse kliendiga kokku individuaalselt. Täpse toimumisinfo saadame osalejale.

Maksumus: Ühe päeva maksumus 259.- eur, ostes mõlemad koolituspäevad 459.- eur (teisel päeval osalemise eelduseks on esimese päeva koolituse läbimine). Investeering sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust.

 

Personaalse konsultatsiooni tunnihind 50.- eur, mis lisandub hinnale vastavalt toimunud konsultatsioonile kulutatud ajale.

Koolitaja: Ülli Kukumägi

Registreerumine: info@bodylanguageacademy.ee kuni 5. juuni 2018. Või kuni kohti jagub. Registreerumisel enne enne 5. maid hinnasoodustus -5%.

Kohtumiseni koolitusel!

 

bottom of page