top of page

ÜLLI KUKUMÄGI
LASTEST,
EMOTSIOONIDEST
JA
KEHAKEELEST

kaaned uued tagakaan.jpg
kaaned esikaan.jpg

Miks ja kellele see raamat
kirjutatud on?

Lapsed on kui pisikesed imed, kes sünnivad siia maailma puhta lehena. 

Nende armastus on siiras ja tingimusteta. Nad aktsepteerivad meid sellisena nagu oleme.

Lastel puuduvad eelarvamused, uskumused, väärtushinnangud, jms. Nad ei muretse, kuidas igapäevaselt toime tulla. Neil puudub vajadus sotsiaalsetele normidele vastata. Nad on need, kes nad tegelikult on. Väikelapse käitumist ei piira esialgu midagi.

Iga päevaga õpivad nad ümbritsevatelt isikutelt, kuidas maailmaga toime tulla - mida karta, vihata, eelistada jne. Samuti, kuidas käituda erinevates olukordades, millal emotsioone väljendada või varjata.

Lapsed vajavad tähelepanu, armastust, lähedust, turvatunnet. Mitte ainult selleks, et ellu jääda ümbritsevas keskkonnas, vaid ka selleks, et mõista, kes nad on.

Lähedaste hinnangute kaudu saavad nad tagasisidet enda tegevuse, võimekuse, välimuse, armastusvääruse, jms kohta. Lühidalt - lapsed õpivad end identifitseerima läbi oluliste inimeste arvamuse neist. Väidetavalt oleme "keskmine" isikutest, kellega igapäevaselt enim suhtleme. 

Lisaks on enamus elus tehtavatest otsustest alati mõjutatud isikute poolt, kellega enim lävime.

Võiks öelda, et see, missuguste vanemate lapseks me sünnime, on sarnane lotovõidu saamisega. Mõnel veab rohkem, teisel vähem.

Mida saaksime täiskasvanuna teha laste heaks, võttes arvesse eelnevalt loetut?  

Kõik isad-emad-vanavanemad jt, kes lapsega igapäevaselt kokku puutuvad, mõjutavad otseselt ja kaudselt lapse tulevikku. Mitte ainult sõnad ja teod, vaid ka ümbritsevate isikute emotsioonid, reaktsioonid, suhtumised jms jätavad „jälje“ järeltulijate teadvusse ja alateadvusse. Seda enam, et varajases eas lapsed ei analüüsi omandatavat ning harva mõistavad täiskasvanute käitumise tegelikke põhjuseid.

 

Emotsioonid omavad alati otsest mõju nii meie käitumisele kui neurofüsioloogilisel ja psühholoogilisel tasandil toimuvale.  

Kehakeel  väljendab, mida tunneme. Seega, mõistmaks paremini nii iseendaga kui lastega toimuvat, on hea teada emotsioonide olemusest ja mõjust käitumisele ning osata "lugeda" kehakeelt, mis väljendab mida tegelikult tunneme.

 

Raamatu eesmärk on jagada teadmisi nii emotsioonidest kui kehakeelest ning ka vanemate käitumise ja nende poolt kogetava mõjust lastele.

Raamat LASTEST,EMOTSIOONIDEST JA KEHAKEELEST

autor Ülli Kukumägi

esmaväljaanne 2024

ISBN 978-9916-4-2393-6

149 lk, värviline, paberkandjal

A5 formaadis

Hind: 27 EUR

Kuidas tellida?

Kirjuta enda soovist meilile info@bodylanguageacademy.ee

Saadame arve ning seejärel raamatu postiga sobivasse pakiautomaati!

P.S. Raamatut saab tellida vaid siit!

bottom of page